Det er åpenbart en viss etterspørsel etter den såkalte “Saltdalskasetten” på nettet.
Vel, her er den: Saltdalskasetten
Innholdet betraktes av noen som en lingvistisk perle fra et sted nord for moralsirkelen.
Det det hele handler om er ganske enkelt reparasjon av vaskemaskin.
Skru opp lyden og nyt ordforrådet.

Og her er vårt nettsted om Hellig Birma