Det finnes flere “Topplister” for katteoppdrettere på nettet.
De fleste er tyske eller franske, og gjelder for alle raser.
Nå har jeg fornorsket og lastet opp et script fra PHPFABER slik at vi får en toppliste beregnet på norske og svenske oppdrettere av Hellig Birma.
Topplisten finner du her :

Blog Image