Vi har meldt LeonoreNORAK’s utstilling i Ekeberghallen 22. april 2007.
Dette blir hennes 3. utstilling, og hun stiller igjen i klasse 11, ungdyr.